Mediacje

mediacje

Mediacja jest metodą polubownego rozwiązywania konfliktów i sporów. Kancelaria Prawna Con§ulta w tego typu rozwiązaniach pełni rolę bezstronnego gospodarza spotkania, który dba o właściwy przebieg mdiacji. Mediacja pozwala zmienić dotychczasowe wzory nieprawidłowej komunikacji i skoncentrować się na poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań.
Kancelaria Prawna Con§ulta w trakcie mediacji kieruje się takimi zasadami jak:

 • akceptowalność,
 • bezstronność,
 • dobrowolność,
 • neutralność,
 • poufność.

Zachęcamy do skorzystania z oferty mediacyjnej Kancelarii Prawnej Con§ulta w razie wystąpienia problemów, sporów, czy konfliktów:

 • społecznych,
 • biznesowych,
 • rodzinnych,
 • pracowniczych,
 • dotyczących wychowania z dzieci,
 • związanych z funkcjonowaniem w związkach,
 • międzypokoleniowych.

Negocjacje

negocjacje

Negocjacje są dwustronnym procesem komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia w sytuacji konfliktu zaangażowanych stron. Należy pamiętać, że celem negocjacji nie jest wyłącznie odniesienie zwycięstwa, ale osiągnięcie porozumienia. Obydwie strony muszą być przekonane, że coś zyskały. Prawnicy Kancelarii Prawnej Con§ulta poprzez doświadczenie i wiedzę są efektywnymi negocjatorami.

Kancelaria Prawna Con§ulta służy wsparciem na każdym etapie procesu negocjacyjnego. Pomoc prawna z zakresie negocjacji uzależniona jest od potrzeb i wymagań Klienta. Nasze doświadczenie i zaangażowanie pozwalają na sfinalizowanie nawet najbardziej skomplikowanych umów i negocjacji handlowych.

Naszym klientom oferujemy:

 • udział w spotkaniach biznesowych,
 • prowadzenie negocjacji handlowych obok Klienta,
 • prowadzenie negocjacji handlowych zamiast Klienta,
 • przeprowadzenie konfrontacji stron,
 • udzielanie porad prawnych na temat skutecznych form negocjacji,
 • szkolenia dotyczące negocjacji.