FAQ z prawa spadkowego – najczęstsze pytania, szybkie odpowiedzi!

Odpowiadając na ciągłe zainteresowanie prawem spadkowym, poniżej zamieszczamy najczęstsze pytania i odpowiedzi ze spadków. Zapraszamy do lektury!

 

1. Czy była żona dziedziczy po byłym mężu?

Nie. Nie ma nawet prawa do zachowku.

2. Czy testament można zmienić?

Tak, testament można zmienić za każdym razem gdy zmieni się wola spadkodawcy. Ważne jest, by w treści testamentu wskazać datę jego sporządzenia. Ostatni testament (przed śmiercią) będzie dokumentem obowiązującym.

3. Jedno z rodzeństwa dostało w darowiźnie od rodziców dom. Czy pozostałe rodzeństwo ma do tego domu prawo?

Niestety nie. Aktualna może być jedynie kwestia zachowku – jeśli w ciągu 10 lat od udzielenia darowizny darczyńca umrze.

4. W jaki sposób należy sporządzić testament?

Jest kilka opcji.

Testament można napisać własnoręcznie, opatrzyć go datą i podpisem, w sposób jasny i zrozumiały spisać treść swojej woli.

Opcja druga: wizyta u notariusza – koszt około 50 zł.

5. Jak mogę sprawić, by któryś członek najbliższej rodziny po mnie nie dziedziczył?

Istnieje coś takiego jak wydziedziczenie, czyli pozbawienie prawa do zachowku.

Żeby było skuteczne, należy w testamencie wskazać, iż dana osoba: uporczywie występowała wbrew woli spadkodawcy przeciw zasadom współżycia społecznego albo jeśli dana osoba dopuściła się przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub czci spadkodawcy, albo uporczywie uchyla się od obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Dla skutecznego wydziedziczenia wystarczy jedna z przesłanek.

6. Czy od spadku po zmarłych rodzicach pobierany jest podatek?

W przypadku najbliższej rodziny istnieje zwolnienie podatkowe. Jedynym warunkiem jest złożenie deklaracji z US w odpowiednim terminie.

7. Ile czasu trwają sprawy spadkowe?

Jeśli spadkobiercy nie są zgodni co do działu spadku – latami. Jeśli są zgodni, można sprawę zakończyć na 1-2 terminach rozpraw. Sprawę ułatwia testament.

8. Co z długami spadkowymi?

Przyjmując spadek wprost – dziedziczysz wszystko, łącznie z długami w ich pełnej wysokości, przyjmując z dobrodziejstwem inwentarza – dziedziczysz aktywa i pasywa, ale tylko do wysokości masy spadkowej. Odrzucając spadek nie dziedziczysz nic.

9. Ile mam czasu na podjęcie decyzji o sposobie dziedziczenia?

Co do zasady masz 6 miesięcy od daty otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Okres ten może być w szczególnych przypadkach liczony od daty dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy.

10. Kto ma prawo do zachowku?

W pierwszej kolejności zachowek przysługuje dzieciom i małżonkowi spadkodawcy, w szczególnych przypadkach rodzicom spadkodawcy. Rodzeństwo spadkodawcy prawa do zachowku nie ma.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *