E-reforma w kręgach medycznych począwszy od 2016 roku.

Ustawodawca szykuje nam nie lada rewolucję. Kręgi medyczne, począwszy od stycznia 2016 r. przejdą tzw. e-reformę. Co to jednakże w praktyce oznacza dla pacjentów? Poniżej, krótka zapowiedź.

1. Począwszy od stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty. Ma to skrócić kolejki do lekarzy i zniwelować tzw. porady receptowe, ograniczające dostępność lekarzy dla innych pacjentów.

2. Medycyna wchodzi w nową erę – od przyszłego roku możliwe będzie wystawianie e-recept, e-zwolnień, e-zaleceń. Po okresie przejściowym, wersje papierowe całkowicie znikną. Zagrożenia są nie małe – począwszy od ochrony danych osobowych, aż do problemu obsługi Internetu przez osoby starsze. Szansą jest jednakże dostosowanie do standardów, które od lat obowiązują w innych krajach. Ponadto, uszczelni się kontrola ZUS nad wystawianymi zwolnieniami.

3. Telemedycyna – lekarz diagnozujący i monitorujący stan pacjenta na odległość. Stała kontrola wyników badań w wielu chorobach to wymóg podstawowy. Jak natomiast będzie funkcjonowała w praktyce? Czas pokaże.

4. Elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – to zapis historii medycznej danej osoby, spisy recept, zaleceń i skierować, zwolnień, miejsca na liście oczekujących, rejestrację itp. Plusy – karta ma być darmowa, koszt pokryje NFZ, można mieć stały dostęp do historii choroby danej osoby, szczególnie istotne w kontekście medycznych danych ratunkowych. Minusy – karta nie potwierdza tożsamości osoby, przy każdej wizycie należy dodatkowo okazać dokument ze zdjęciem, dodatkowo: problem ochrony danych osobowych, rozrost administracji. 

5. Elektroniczna Karta Specjalisty Medycznego – karta potwierdzająca wykonanie czynności przez danego specjalistę poprzez złożenie podpisu elektronicznego zabezpieczonego certyfikatem. Karta wydawana będzie: lekarzom, pielęgniarkom, położnym, diagnostom, ratownikom medycznym, farmaceutom, psychologom, psychoterapeutom, osobom wykonującym czynności techniczne: rejestratorkom, sekretarkom.

6. Od stycznia 2016 r. szpitale objęte zostaną przymusem ubezpieczeniowym z tytułu zdarzeń medycznych. Ustawodawca przewidział limity wypłat odszkodowań: 100.000,00 zł za uszczerbek, 300.000,00 zł za śmierć. Suma ubezpieczenia będzie wynosiła co najmniej 300.000,00 zł, nie mniej niż 1.000,00 zł na jedno łózko w szpitalu. resztę warunków szpital ustalać będzie sam z ubezpieczycielem. Powyższe może spowodować, iż wypłaty odszkodowań za błędy medyczne, zdarzenia medyczne itp. przyspieszą. To również szansa na większy procent ugodowo zakańczanych spraw.

 

———————————-

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *