Początek roku, zmiany, zmiany, zmiany… Zastanawiasz się czy wziąć rozwód?

Zastanawiasz się czy wziąć rozwód? Pomożemy Ci rozwiać wątpliwości.

Rozwód, to obok śmierci małżonka i ciężkiej choroby najbardziej stresogenny czynnik w naszym życiu.

Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód, jest możliwe po udowodnieniu, iż pomiędzy małżonkami nie istnieje więź w sensie emocjonalnym („nie kocham mojego męża/żony”), fizycznym („nie łączą nas żadne kontakty seksualne”) oraz gospodarczym („sam/sama siebie utrzymuję, dbam o siebie, mieszkam osobno”). Brak powyższych więzi musi wskazywać na rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia musi być trwały i zupełny, czyli taki, który dobitnie wskazuje, że ponowne zejście się małżonków jest niemożliwe. Jeśli rozkład jest zupełny, ale nie jest trwały, wtedy Sąd może orzec wyłącznie separację małżonków. Oczywiście, ciężar dowodu spoczywa na osobie, która wniosła pozew do Sądu.

Kwestia winy.
Jeśli uważasz, że Twój małżonek/małżonka posiada wyłączną winę w zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia, możesz wnieść o ustalenie przez sąd, iż rozwód następuje z wyłącznej winy współmałżonka. Przesłanki winy, to nic innego jak: zdrada, nadużywanie alkoholu, znęcanie się psychiczne i fizyczne, porzucenie itp. Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka otwiera drogę małżonkowi niewinnemu do ustalenia obowiązku alimentacyjnego na jego rzecz. No i oczywiście daje satysfakcję małżonkowi niewinnemu. Sąd jednakże, w toku postępowania rozwodowego może stwierdzić, iż rozwód nastąpił z winy obojga małżonków.
Jeśli małżonkowie chcą rozejść się w miarę szybko i bez wywlekania sobie nawzajem błędów – można także wnieść o rozwód bez orzekania o winie. W przypadku zgody małżonków co do orzeczenia rozwodu – sprawa może zakończyć się już na 1 rozprawie!

ROZWÓD i co jeszcze?
W toku postępowania rozwodowego, sąd wyrokuje o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, miejscu ich zamieszkania i obowiązku alimentacyjnym wobec dzieci lub/i małżonka niewinnego, reguluje kwestie zamieszkiwania współmałżonków, eksmisji, a nawet podziale majątku wspólnego. W praktyce jednak, podział majątku wspólnego toczy się przed innym sądem i stanowi osobną sprawę sądową.

A kiedy NIE DOSTANĘ ROZWODU?
Bywają sytuacje, kiedy pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami sąd nie może orzec rozwodu. Sytuacja taka ma miejsce kiedy: dobro wspólnych małoletnich dzieci stron jest zagrożone (po rozwiązaniu małżeństwa dziecko będzie miało niższą gwarancję prawidłowego rozwoju),przemawiają za tym zasady współżycia społecznego (dla przykładu: jeśli jeden z małżonków jest poważnie chory, jeśli rozwód spowodowałby poważną krzywdę małżonkowi, małżonkowie są w zaawansowanym wieku, zdolność do zaspokajania potrzeb życiowych wymaga współdziałania). Nie dostaniemy rozwodu również wtedy, gdy rozwodu żąda tylko małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, a ten niewinny dalej kocha.

Jeśli dalej masz wątpliwości, co do wszczęcia postępowania rozwodowego, formy i treści samego pozwu – skontaktuj się z prawnikami Kancelarii Prawnej Consulta – pomożemy Ci przejść przez rozwód możliwie najszybciej i najmniej boleśnie. Zapewniamy fachową pomoc merytoryczną i psychologiczną, jak również zastępstwo procesowe podczas postępowania sądowego (nie będziesz musiał/musiała być obecny/obecna na każdej rozprawie, a tylko jeden raz – podczas przesłuchania Stron!)

rozwod2_n

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *