Kancelaria

Kancelaria Prawna Con§ulta świadczy usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych, przy zachowaniu najwyższej staranności, przy wykorzystaniu umiejętności merytorycznych i technicznych, wiedzy i doświadczenia w zakresie zagadnień prawnych. Szeroki zakres usług pozwala na kompleksową opiekę prawną, opartą na rzetelności i dyskrecji. Oferta Kancelarii Prawnej Con§ulta zapewnia obsługę prawną obejmującą zakres prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i spółek prawa handlowego, rodzinnego, administracyjnego.

 

Zespół profesjonalistów dba o możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału danego podmiotu gospodarczego. Prawnicy, cechujący się długoletnim doświadczeniem w zawodzie, zapewniają merytoryczną i szybką pomoc prawną. Zespół Kancelarii Prawnej Con§ulta nastawiony jest na sukces swojego Klienta. Oprócz pomocy prawnej w strefie stricte procesowej, Kancelaria Prawna Con§ulta świadczy usługi w zakresie sporządzania i analizy umów, negocjacji i mediacji, a także pośredniczy w zawieraniu ugód. Dochodzenie do porozumienia wymaga przemyślanych działań, opartych na wzajemnym zaufaniu i współpracy Stron. Prawnikom Kancelarii przyświeca idea pozasądowego rozwiązywania sporów, w drodze negocjacji i mediacji, tak by zawarte porozumienie odzwierciedlało faktyczne potrzeby Stron. Procesowanie (wniesienie sprawy do rozpatrzenia przez Sąd) jest ostatecznym krokiem, podejmowanym przez prawników Kancelarii w sytuacji niemożliwości utrzymania lub uzyskania konsensusu pomiędzy Stronami.

Kancelaria Consulta


Kancelaria Prawna Con§ulta to zespół cechujący się rzetelnością, szacunkiem, profesjonalizmem i zaufaniem.

 

pro

Profesjonalizm i rzetelność

To zasady jakimi kierujemy się zarówno w życiu, jak w stosunku do każdego Klienta. Przedstawiamy pełen zakres informacji dot. sposobu postępowania, ryzyka i kosztów jakie wiążą się z daną sprawą.

trw

Trwała współpraca

Zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klienta, dobór optymalnych rozwiązań pozwalają na optymalizowanie decyzji biznesowych i prawnych

sza

Szacunek i zaufanie

Szacunek dla indywidualności, zaufanie i wzajemne zrozumienie powodują, że dla naszych Klientów jesteśmy nie tylko doradcami prawnymi ale i partnerami w podejmowaniu decyzji.


ALICJA MAJCHROWICZ – prawnik z wykształcenia i zamiłowania

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim. Studiowała również administrację na Uniwersytecie Opolskim oraz ukończyła szkołę podyplomową z zakresu przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Od 2012 r. praktykowała w prestiżowych Kancelariach Prawnych na terenie miasta Opola. W toku prowadzonej praktyki brała udział w licznych szkoleniach i spotkaniach ekspertów. Włada językiem angielskim.

 

Założenie własnej Kancelarii Prawnej oraz tworzenie od podstaw zespołu ekspertów z szeroko pojętej dziedziny prawa stało się uwieńczeniem praktyki zawodowej Pani Alicji Majchrowicz. Własna Kancelaria to również odpowiedź na obserwację mankamentów rynku prawniczego i wdrożenie innowacyjnych sposobów na promowanie kultury prawnej.

 

Pani Alicja Majchrowicz jest aktywnym szkoleniowcem, z doświadczeniem w organizowaniu i prowadzeniu spotkań z przedsiębiorcami, pracownikami i studentami. Lider Kancelarii Prawnej Con§ulta specjalizuje się w postępowaniach cywilnych – w tym w postępowaniach rodzinnych, gospodarczych i windykacji należności. Jej poglądy prawne ukierunkowane są na alternatywne rozwiązania sporów, stąd też prowadzone sprawy bardzo często rozpoczyna od wstępnych mediacji/negocjacji ze Stronami sporu.

Prawnik Alicja Kunicka