Partnerzy

Kancelaria Con§ulta przy świadczeniu usług prawnych posługuje się wysokiej klasy specjalistami, a współpracownicy Kancelarii to osoby o ugruntowanej pozycji na rynku prawniczym.
Każdy prawnik, pracownik, współpracownik, doradca, konsultant działający w imieniu Kancelarii Con§ulta ma obowiązek działać zgodnie z najlepszą wiedzą przy jednoczesnym uwzględnieniu najlepszego interesu Klienta oraz obowiązującego systemu prawnego i zasad etyki wykonywania zawodu.

W dzisiejszych czasach liczy się kompleksowość. Kancelaria znając potrzeby swoich Klientów współpracuje z:

  • doradcami podatkowymi,
  • firmami zajmującymi się obrotem wierzytelnościami,
  • komornikami,
  • radcami prawnymi,
  • adwokatami,
  • biegłymi sądowymi,
  • detektywami,
  • pośrednikami w handlu nieruchomości,
  • agentami ubezpieczeniowymi.

Kancelaria dzięki doświadczeniu oraz znacznym zasobom osobowym może świadczyć wysokiej jakości pomoc prawną Klientom z terenu całego kraju. Kancelaria ponosi pełną odpowiedzialność za osoby, którymi się posługuje przy świadczeniu usług.