Polisolokaty

polisolokaty

Zostałeś oszukany przez FIRMĘ UBEZPIECZENIOWĄ? Przeczytaj uważnie:

Rezygnacja z ubezpieczenia, polisolokaty, opłaty likwidacyjne, przywiązani do polisy – to terminy, które wielu z Was spędzają sen z powiek.
Klienci firm ubezpieczeniowych – między innymi Aegon, Skandia, AXA, Nordea, Open Life, Generali, TU Europa – nieświadomie podpisują umowy, które to – w przypadku chęci zakończenia współpracy lub braku dalszego wpłacania składek, zawierają klauzule o horrendalnych opłatach likwidacyjnych. Zapisy te występują w ogólnych warunkach ubezpieczenia pod różnorakimi nazwami: potrącenia, opłaty za wyjście, opłaty z tytułu wykupu, opłaty operacyjne itp. lecz wszystkie dotyczą tego samego – są sposobem na pozbawienie Klientów ich słusznie zaoszczędzonych środków finansowych. Tematyka opłat likwidacyjnych jest szeroko komentowana w środowisku prawniczym, jak również wśród rzeczników praw konsumenta. Zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, opłata likwidacyjna, która nie pozostaje w adekwatnej relacji do kosztów rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia stanowi niedozwolone postanowienie umowne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr tychże klauzul niedozwolonych. Uznanie danego zapisu za niedozwolony powoduje jego bezskuteczność. To otwiera Klientom firm ubezpieczeniowych do roszczenia o zwrot bezprawnie potrąconych kwot.
Wiemy, że występowanie przeciwko międzynarodowym, wielkim korporacjom może być dla Was trudne. Nie należy się tego jednakże obawiać. Razem możemy przeciwstawić się krzywdzącym praktykom firm ubezpieczeniowych. Mamy doświadczenie i wiedzę by pomoc osobom oszukanym przez firmy ubezpieczeniowe. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami…


Poradnik „STOP OSZUSTWOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH”

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda proces dochodzenia należności lub chcesz dowiedzieć się, jak wystąpić do Ubezpieczyciela o zwrot nienależnie pobranych środków:
Bezpłatny poradnik dla osób oszukanych przez Ubezpieczycieli „STOP OSZUSTWOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH”
Spotkanie z osobami poszkodowanymi w stosunkach z Ubezpieczycielami jest całkowicie bezpłatne. Analiza dokumentów ubezpieczeniowych – również! Nie zwlekaj, dowiedz się jak bronić swoich praw.

Pobierz bezpłatny poradnik „STOP OSZUSTWOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH” klikając tutaj.

Aby otworzyć poradnik wymagany jest program do czytania dokumentów .pdf np. Adobe Reader, który możesz pobrać za darmo tutaj.