Windykacje

windykacje

Prowadzimy windykację należności na wszystkich etapach postępowania, bez względu na wysokość roszczenia, termin powstania oraz skalę trudności. Wszelkie działania windykacyjne prowadzone są w sposób efektywny z zachowaniem dobrego imienia Klienta oraz poszanowaniem prawa.

Dochodzenie roszczeń finansowych następuje w drodze:

 • ugodowe rozliczenie należności,
 • negocjacje z dłużnikiem,
 • wezwanie dłużnika do zapłaty,
 • ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń.

 • sporządzenie przez adwokata lub radcę prawnego pozwu w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub zwykłym,
 • sporządzanie dalszych pism procesowych,
 • zastępstwo przed wszystkimi sądami,
 • uzyskanie klauzuli wykonalności.

 • przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
 • wymiana korespondencji z komornikami,
 • poszukiwanie majątku dłużnika,
 • wspomaganie egzekucji komorniczej.

W zakresie świadczenia usług windykacyjnych Kancelaria Prawna Con§ulta oferuje również usługi dodatkowe:

 • wykup wierzytelności,
 • monitoring płatności,
 • wywiad gospodarczy,
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.